GymDanmark

Deltagerliste for Tumbling

 

 

Tumbling for Alle - d. 02-11-2019 - 02-11-2019

Niveau 1

Nr. Navn Licens Forening
1. Aja Richard Johnsen / 2008 XXXXYYYYYY Anden forening/Ikke medlem af GymDanmark
2. Charlotte / 1996 XXXXYYYYYY Anden forening/Ikke medlem af GymDanmark
3. Julie Kvistgaard Springdof / 2007 XXXXYYYYYY Anden forening/Ikke medlem af GymDanmark
4. Carla Søndergaard-Madsen / 2009 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
5. Emilie Lykke / 2011 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
6. Frederikke Harregaard / 2010 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
7. Freja Bjerge / 2012 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
8. Freja Larsen / 2009 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
9. Ida Melgaard / 2007 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
10. Karla Kruse / 2010 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
11. Karla Lauridsen / 2010 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
12. Luna Rysbjerg-Hariri / 2007 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
13. Merle Thorsted / 2010 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
14. Oline Larsen / 2008 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
15. Sophie Hannibal Graversen / 2007 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
16. Sylvia Havshøj / 2011 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
17. Tea Mønsted / 2010 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
18. Thea Kirkegaard Toft / 2009 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
19. Theodora Qvist / 2010 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
20. Thilde Drechsler / 2009 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)

 

Niveau 2

Nr. Navn Licens Forening
1. Charlotte / 1996 XXXXYYYYYY Anden forening/Ikke medlem af GymDanmark
2. Ida Lyngkilde / 2008 XXXXYYYYYY Vejlby IK (VIK)
3. Sara Duch / 2010 XXXXYYYYYY Vejlby IK (VIK)
4. Sophia / 2008 XXXXYYYYYY Vejlby IK (VIK)
5. Alma Olivia Bach / 2009 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
6. Emilie Lykke / 2011 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
7. Frederik L Vistisen / 2010 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
8. Frederikke Harregaard / 2010 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
9. Freja Larsen / 2009 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
10. Iben Mogensen / 2009 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
11. Ida Marie Abrahamsen / 2009 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
12. Ida Melgaard / 2007 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
13. Jackie Silke / 2004 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
14. Karla Kruse / 2010 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
15. Karla Lauridsen / 2010 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
16. Kathrine Kirkegaard Jensen / 2007 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
17. Mathias Aarø Jensen / 2010 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
18. Mikkel L Vistisen / 2007 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
19. Oline Larsen / 2008 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
20. Sille Kirk Madsen / 2009 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)

 

Niveau 3

Nr. Navn Licens Forening
1. Alma Kaas Hougarrd / 2006 XXXXYYYYYY GF Præstø Fjord
2. Artemis Ebbe Politis / 2006 XXXXYYYYYY GF Præstø Fjord
3. Lærke Willumsen / 2007 XXXXYYYYYY GF Præstø Fjord
4. Rebecca Rahbek Westerberg / 2007 XXXXYYYYYY GF Præstø Fjord
5. Steffani Josefine Matzen / 2006 XXXXYYYYYY GF Præstø Fjord
6. Clara Lystlund Bagger / 2007 XXXXYYYYYY Vejlby IK (VIK)
7. Ida Lyngkilde / 2008 XXXXYYYYYY Vejlby IK (VIK)
8. Sara Duch / 2010 XXXXYYYYYY Vejlby IK (VIK)
9. Sophia / 2008 XXXXYYYYYY Vejlby IK (VIK)
10. Amina Mohammed Hamza / 2009 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
11. Evana Mohammed Hamza / 2008 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
12. Frederik L Vistisen / 2010 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
13. Hannah Bøgholm / 2007 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
14. Jackie Silke / 2004 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
15. Lærke Holm / 2010 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
16. Mathias Aarø Jensen / 2010 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
17. Merle Thorsted / 2010 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
18. Mikkel L Vistisen / 2007 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
19. Thilde Drechsler / 2009 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)

 

Niveau 4

Nr. Navn Licens Forening
1. Agnete Boye Larsen / 2007 XXXXYYYYYY GF Præstø Fjord
2. Amalie Lagersted-Holm / 2006 XXXXYYYYYY GF Præstø Fjord
3. Amalie Linck / 2007 XXXXYYYYYY GF Præstø Fjord
4. Anna Larsen / 2008 XXXXYYYYYY GF Præstø Fjord
5. Emma Ebbe / 2009 XXXXYYYYYY GF Præstø Fjord
6. Fie Krogh / 2008 XXXXYYYYYY GF Præstø Fjord
7. Filippa Marie pehrsson / 2008 XXXXYYYYYY GF Præstø Fjord
8. Kirstine Gramkow / 2008 XXXXYYYYYY GF Præstø Fjord
9. Lærke Bierbum Hansen / 2009 XXXXYYYYYY GF Præstø Fjord
10. Ninna Kristiansen / 2007 XXXXYYYYYY GF Præstø Fjord
11. Alberte Lindskov Pedersen / 2007 XXXXYYYYYY Vejlby IK (VIK)
12. Augusta Holm / 2009 XXXXYYYYYY Vejlby IK (VIK)
13. Dicte Kaasgaard Andersen / 2007 XXXXYYYYYY Vejlby IK (VIK)
14. Hannah Kidmose Mølby / 2008 XXXXYYYYYY Vejlby IK (VIK)
15. Isabella / 2008 XXXXYYYYYY Vejlby IK (VIK)
16. Johan Fæhrmann Lassen / 2007 XXXXYYYYYY Vejlby IK (VIK)
17. Josefine Buchtrup Svenningsen / 2007 XXXXYYYYYY Vejlby IK (VIK)
18. Josefine Buchtrup Svenningsen / 2007 XXXXYYYYYY Vejlby IK (VIK)
19. Laura Theil Nielsen / 2008 XXXXYYYYYY Vejlby IK (VIK)
20. Maritza / 2008 XXXXYYYYYY Vejlby IK (VIK)
21. Maya / 2008 XXXXYYYYYY Vejlby IK (VIK)
22. Sally / 2008 XXXXYYYYYY Vejlby IK (VIK)
23. Alberte Meindal / 2007 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
24. Clara Munkholm / 2006 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
25. Ermina Mustajbasic / 2009 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
26. Ida Eiler / 2007 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
27. Jolijn Pelgrum / 2008 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
28. Kathleen Dige Mortensen / 2009 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
29. Liva Bertelsen / 2007 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
30. Lærke Emtekjær / 2009 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
31. Olivia Balslev Volshøj / 2008 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)

 

Niveau 5

Nr. Navn Licens Forening
1. Astrid Villumsen / 2007 XXXXYYYYYY GF Præstø Fjord
2. Phoebe Rasmussen / 2007 XXXXYYYYYY GF Præstø Fjord
3. Sofie Dalthur / 2007 XXXXYYYYYY GF Præstø Fjord
4. Dicte Juhl Sørensen / 2007 XXXXYYYYYY Vejlby IK (VIK)
5. Karen Lethan / 2006 XXXXYYYYYY Vejlby IK (VIK)
6. Laura Hollesen Alstrup / 2008 XXXXYYYYYY Vejlby IK (VIK)
7. Maja Sofie Roed Garza / 2007 XXXXYYYYYY Vejlby IK (VIK)
8. Sofie Dalgaard Poulsen / 2006 XXXXYYYYYY Vejlby IK (VIK)
9. Ann-Louise Rørstrøm / 2009 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
10. Cille Stendys / 2007 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
11. Frida Munkholm / 2009 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
12. Iris Colding Qvist / 2007 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
13. Isabell Kjerulff / 2008 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
14. Mathilde Pedersen / 2006 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
15. Nanna Lindholm / 2008 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
16. Sofia Larsen / 2010 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
17. Stella Nielsen / 2009 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)
18. Vanessa Jensen / 2007 XXXXYYYYYY Vestjysk GF (VGF89)

 

 


© GymDanmark